Notifications
Clear all

Paid Addons Support Forum Only

Please note, that here we only support Paid Addons issues and questions.

gVectors Support staff works from 6am to 6pm (GMT+0)

All questions related to wpForo and wpDiscuz free plugins should be asked in the corresponding plugin support forum:

 

wpDiscuz Support Forum wpForo Support Forum

Another problem with comments  


redpillersi
(@redpillersi)
Trusted Member
Joined: 3 years ago
Posts: 70
Topic starter  

(this is polish)

 

[Mon Mar 25 23:49:44.695004 2019] [fcgid:warn] [pid 20860:tid 140475738507008] [client 162.158.103.140:65168] mod_fcgid: stderr: B\xc5\x82\xc4\x85d Illegal mix of collations (utf8_general_ci,IMPLICIT) and (utf8mb4_unicode_520_ci,COERCIBLE) for operation '=' bazy danych WordPressa podczas wykonywania zapytania SELECT comment_ID FROM wp8b_comments WHERE comment_post_ID = 3080 AND comment_parent = '7818' AND comment_approved != 'trash' AND ( comment_author = 'RedPillerPL' AND comment_author_email = 'matrixpoland@o2.pl' ) AND comment_content = '<code>A Ty zawsze musisz logicznie rozmawia\xc4\x87 na argumenty, nie uwa\xc5\xbcasz, \xc5\xbce r\xc3\xb3wnie wa\xc5\xbcne jest zrozumienie drugiej osoby?</code>\\n\\nNie. Ty wystosowujesz jak\xc4\x85\xc5\x9b tez\xc4\x99 i argument (z pozoru logiczny), no to trzeba Ci odpowiedzie\xc4\x87 na argument na tym samym poziomie (lub wy\xc5\xbcszym, a nie ni\xc5\xbcszym), tak\xc5\xbce zwracaj\xc4\x85c uwag\xc4\x99 je\xc5\x9bli pope\xc5\x82niasz b\xc5\x82\xc4\x85d. No ale wtedy podnosisz argument, \xc5\xbce atakuj\xc4\x85, nie rozumiej\xc4\x85, no i og\xc3\xb3lnie foch?\\n\\n<code>Nie jeste\xc5\x9bmy w s\xc4\x85dzie, ani na \xc5\x82awie oskar\xc5\xbconych aby si\xc4\x99 t\xc5\x82umaczy\xc4\x87</code>\\n\\nNiestety, jak u mnie kogo\xc5\x9b o co\xc5\x9b oskar\xc5\xbcasz to masz to poprze\xc4\x87 dowodami i faktami. Takie ja mam zasady. A \xc5\xbce Ty ich nie masz i uwa\xc5\xbcasz, \xc5\xbce mo\xc5\xbcesz m\xc3\xb3wi\xc4\x87 co Ci \xc5\x9blina na j\xc4\x99zyk przyniesie? Wybacz, ale poziom trzeba trzyma\xc4\x87, a nie napisa\xc4\x87 byle co, a potem porzuci\xc4\x87 za swoje s\xc5\x82owa odpowiedzialno\xc5\x9b\xc4\x87. Cz\xc4\x99sto tutaj te\xc5\xbc pisz\xc4\x99 o kobietach, \xc5\xbce odpowiedzialno\xc5\x9bci za s\xc5\x82owa si\xc4\x99 od was przesta\xc5\x82o wymaga\xc4\x87. No bo bij\xc4\x85, uciemi\xc4\x99\xc5\xbcaj\xc4\x85 i \xc5\xbc\xc4\x85daj\xc4\x85 dowod\xc3\xb3w, a nie rzucania s\xc5\x82\xc3\xb3w na wiatr bez podparcia tezami, niedobrzy ci logiczni m\xc4\x99\xc5\xbcczy\xc5\xbani...\\n\\nMaj\xc4\x85c takie my\xc5\x9blenie w technicznym i \xc5\x9bcis\xc5\x82ym zawodzie nie mo\xc5\xbcna si\xc4\x99 sprawdzi\xc4\x87. W programowaniu np. pad\xc5\x82aby\xc5\x9b na pierwszej funkcji i warunku.\\n\\n<code>zaakceptowanie jej toku my\xc5\x9blenie r\xc3\xb3wnie\xc5\xbc jest istotne</code>\\n\\nDla dzieci owszem jest istotne, by tylko dostawa\xc4\x87 akceptacj\xc4\x99, bo s\xc4\x85 niedojrza\xc5\x82e, mo\xc5\xbce niedowarto\xc5\x9bciowane, nie maj\xc4\x85 dobrze wykszta\xc5\x82conego m\xc3\xb3zgu. Widzisz, kolejny narcystyczny (niedojrza\xc5\x82y) punkt widzenia. Ja nie musz\xc4\x99 wcale akceptowa\xc4\x87 tego, \xc5\xbce widzisz co\xc5\x9b co nie jest prawd\xc4\x85. Mog\xc4\x99 Ci\xc4\x99 skorygowa\xc4\x87. No chyba, \xc5\xbce nie chcesz dyskutowa\xc4\x87 tylko rzuci\xc4\x87 monolog, uwa\xc5\xbca\xc4\x87, \xc5\xbce masz ca\xc5\x82\xc4\x85 racj\xc4\x99 i tylko racj\xc4\x99, \xc5\xbc\xc4\x85da\xc4\x87 zrozumienia, akceptacji, pochwa\xc5\x82 i przytakiwania. Jak ma by\xc4\x87 du\xc5\xbco kobiet w nauce jak takie podej\xc5\x9bcie konformistyczne b\xc4\x99d\xc4\x85 prezentowa\xc4\x87? No jak dzieci w\xc5\x82a\xc5\x9bnie. Przytul jeszcze na koniec, bo trzeba akceptowa\xc4\x87, zamiast wymienia\xc4\x87 si\xc4\x99 pogl\xc4\x85dami i dowodzi\xc4\x87 swoich racji.\\n\\n<code>O najlepiej pracowa\xc4\x87 nad cierpliwo\xc5\x9bci\xc4\x85 i otwarto\xc5\x9bci\xc4\x85, i umiej\xc4\x99tno\xc5\x9bci\xc4\x85 rozmowy \xf0\x9f\x98\x89</code>\\n\\nPracuj. S\xc4\x85 ludzie z kt\xc3\xb3rymi si\xc4\x99 nie dogadasz, bo np. b\xc4\x99d\xc4\x85 p\xc5\x82aka\xc4\x87, k\xc5\x82ama\xc4\x87, wyci\xc4\x85ga\xc4\x87 wnioski z kosmosu i nie dadz\xc4\x85 sobie nic powiedzie\xc4\x87. No i uwa\xc5\xbca\xc4\x87, \xc5\xbce nie maj\xc4\x85 w sobie nic do poprawy.' LIMIT 1 wys\xc5\x82anego przez do_action('wp_ajax_replyto-comment'), WP_Hook->do_action, WP_Hook->apply_filters, wp_ajax_replyto_comment, wp_new_comment, wp_allow_comment, referer: /wp-admin/edit-comments.php

Link to comment

[Tue Mar 26 00:07:25.098286 2019] [fcgid:warn] [pid 23837:tid 140475730114304] [client 162.158.103.152:18384] mod_fcgid: stderr: B\xc5\x82\xc4\x85d Illegal mix of collations (utf8_general_ci,IMPLICIT) and (utf8mb4_unicode_520_ci,COERCIBLE) for operation '=' bazy danych WordPressa podczas wykonywania zapytania SELECT comment_ID FROM wp8b_comments WHERE comment_post_ID = 3080 AND comment_parent = '7822' AND comment_approved != 'trash' AND ( comment_author = 'RedPillerPL' AND comment_author_email = 'l' ) AND comment_content = '<code>A Szyd\xc5\x82o to co? :* kobiety to t\xc5\x82o w polityce, ju\xc5\xbc pisa\xc5\x82am, no ale pewnie to przez ten patriarchat, lub jego brak \xf0\x9f\x98\x89</code>\\n\\nJakie s\xc4\x85 polityczne osi\xc4\x85gni\xc4\x99cia Szyd\xc5\x82o opr\xc3\xb3cz zapewnienia jej sto\xc5\x82ka przez parti\xc4\x99, plus umiej\xc4\x99tno\xc5\x9b\xc4\x87 wykonywania polece\xc5\x84 ojca dyrektora? Co zrobi\xc5\x82a dobrego politycznie? Co potrafi opr\xc3\xb3cz zbijania z tropu i owijania w bawe\xc5\x82n\xc4\x99, gdy kto\xc5\x9b zada konkretne pytanie na kt\xc3\xb3re nie ma wiedzy? \\n\\n<code>Wa\xc5\xbcne s\xc4\x85 emocje, i to kobiety je cz\xc4\x99\xc5\x9bciej widz\xc4\x85 i rozumiej\xc4\x85, a w zwi\xc4\x85zkach damsko \xe2\x80\x93 m\xc4\x99skich opartych na uczuciach istniej\xc4\x85 emocje, w mi\xc5\x82o\xc5\x9bci nie da si\xc4\x99 tylko bazowa\xc4\x87 na logice, jedno z drugim si\xc4\x99 zaz\xc4\x99bia. Je\xc5\xbceli m\xc4\x99\xc5\xbcczy\xc5\xbani chc\xc4\x85 by\xc4\x87 logiczni to b\xc4\x85d\xc5\xbacie, ale pozw\xc3\xb3lcie kobietom odczuwa\xc4\x87 emocje (!).</code>\\n\\nEmocje s\xc4\x85 wa\xc5\xbcne dla dzieci, bo s\xc4\x85 zafrasowane sob\xc4\x85, ca\xc5\x82y czas my\xc5\x9bl\xc4\x85 o sobie: czy co\xc5\x9b mnie zabola\xc5\x82o, czy kto\xc5\x9b mnie skrytykowa\xc5\x82, czy kto\xc5\x9b mnie pochwali, ile korzy\xc5\x9bci uzyskam, a ile strat. W zwi\xc4\x85zkach s\xc4\x85 wa\xc5\xbcne uczucia, ale uczucia buduje si\xc4\x99 CZYNAMI, a czyny jak s\xc4\x85 logiczne to i uczucia si\xc4\x99 pojawi\xc4\x85. A jak kto\xc5\x9b ca\xc5\x82e \xc5\xbcycie tylko emocjami, a nie rozumie dlaczego tych emocji nie ma, dlaczego powsta\xc5\x82y, jak rozwi\xc4\x85zywa\xc4\x87 problemy, no to c\xc3\xb3\xc5\xbc. Pozostaje traktowa\xc4\x87 jak dziecko - przytula\xc4\x87, niepozwala\xc4\x87 wej\xc5\x9b\xc4\x87 na g\xc5\x82ow\xc4\x99, decydowa\xc4\x87 i nie przejmowa\xc4\x87 si\xc4\x99 fochami i p\xc5\x82aczami. \\n\\nNic nie mo\xc5\xbce opiera\xc4\x87 si\xc4\x99 na emocjach, nic. Bo emocja raz jest, a potem jej nie ma, a potem ta emocja jest inna. A czyny i odpowiedzialno\xc5\x9b\xc4\x87 za nie jest sta\xc5\x82a. Potem si\xc4\x99 dziwi\xc4\x87, \xc5\xbce tyle par si\xc4\x99 rozstaje jak ca\xc5\x82y czas chc\xc4\x85 mie\xc4\x87 multum fajnych emocji, a tak si\xc4\x99 nie da. I na dodatek \xc5\xbc\xc4\x85daj\xc4\x85 ich od kogo\xc5\x9b innego.\\n\\nNikt wam nie broni czu\xc4\x87 emocji, wr\xc4\x99cz przeciwnie. To akurat u m\xc4\x99\xc5\xbcczyzn emocje s\xc4\x85 zabijane, tak jak i \xc5\xbc\xc4\x85danie ich respektowania, tak jak ich okazywanie. Tak\xc5\xbce znowu pud\xc5\x82o. Po prostu u mnie nie ma tak, \xc5\xbce mnie si\xc4\x99 przekonuje emocjonalnymi argumentami, bo by\xc5\x82bym skrajnym lewakiem, czyli idiot\xc4\x85 bez refleksji, rozs\xc4\x85dku i tak dalej. Wsp\xc3\xb3\xc5\x82czu\xc5\x82bym nawet tym, kt\xc3\xb3rzy mi szkodz\xc4\x85, a zagraliby ofiary. \xc5\x81atwo te\xc5\xbc by\xc5\x82oby mn\xc4\x85 manipulowa\xc4\x87, gdyby tylko emocje si\xc4\x99 liczy\xc5\x82y. Ale tak to nie dzia\xc5\x82a. \\n\\n<code>Tylko to ma by\xc4\x87 realne ratowanie rodziny a nie u\xc5\xbceranie si\xc4\x99 z sob\xc4\x85 i zwalanie wszystkiego \xe2\x80\x9cbo przecie\xc5\xbc s\xc4\x85 dzieci\xe2\x80\x9d.</code>\\n\\nNo i zgoda. Widzisz, czasem si\xc4\x99 zgadzamy.' LIMIT 1 wys\xc5\x82anego przez do_action('wp_ajax_replyto-comment'), WP_Hook->do_action, WP_Hook->apply_filters, wp_ajax_replyto_comment, wp_new_comment, wp_allow_comment, referer: /wp-admin/edit-comments.php

Link to comment

Maybe this is problem with starting a comment from [code] ?

 

This topic was modified 2 years ago 2 times by redpillersi

Quote
Astghik
(@astghik)
Support Team Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 4672
 

Hi @redpillersi,

Please let us know your server information: PHP version, MySQL version. 


ReplyQuote
redpillersi
(@redpillersi)
Trusted Member
Joined: 3 years ago
Posts: 70
Topic starter  

PHP 7.2

MySQL  5.6.37-82.2 Percona Server

Unicode format: utf general ci (in the list i see we can change it to unicode ci or 520?)

This post was modified 2 years ago by redpillersi

ReplyQuote
Astghik
(@astghik)
Support Team Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 4672
 

Hi @redpillersi,

wpDiscuz doesn't have such SQL. At first, it seems that you've tried to find some comment by content from Dashboard and the comment content was too large thus this issue appears. 

wpDiscuz

ReplyQuote
redpillersi
(@redpillersi)
Trusted Member
Joined: 3 years ago
Posts: 70
Topic starter  

How this is possible? This is default SQL for comments...

comment_ID comment_post_ID comment_author comment_author_email comment_author_url comment_author_IP comment_date
comment_date_gmt comment_content comment_karma comment_approved comment_agent comment_type comment_parent user_id

 

?

Comment was not large but had many code and blockquote tags.

 


ReplyQuote
redpillersi
(@redpillersi)
Trusted Member
Joined: 3 years ago
Posts: 70
Topic starter  

Problem still persist.

 

 


ReplyQuote
Astghik
(@astghik)
Support Team Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 4672
 

Hi redpillersi,

We've checked wpDiscuz codes one more time and the plugin code doesn't contain the search "by Content" at all. This is not the wpDiscuz issue for sure. I'm sorry but I have no clue about this. 


ReplyQuote
redpillersi
(@redpillersi)
Trusted Member
Joined: 3 years ago
Posts: 70
Topic starter  

Hi. I checked this and this problem is always when someone use blockquote in comments.

Maybe it is about something in css?

#wpcomm p code {
background-color: #500000;
}
#wpcomm .wpdiscuz-spoiler-wrap .wpdiscuz-spoiler {
background-color: #500000;
}
#wpcomm blockquote {
color: #fff;
background-color: #500000;
}
#wpcomm .wc-comment-text p a {
color: #2D8898 !important;
}
#wpcomm .wc-comment-right .wc-comment-text{
color: #fff !important;
}

textarea.wc_edit_comment{
border: 1px solid #000000;
color: #000000;
}
#wpcomm .wc_comm_form.wc-secondary-form-wrapper .wc-field-textarea textarea {
color: #000000;
}
#wpcomm .wc-field-textarea textarea {
color: #000000 !important;
}
#wpcomm .wpd-form-row .wpd-field {
color: #000000 !important;
}
#wpcomm .wc-reply p {
font-size: 14px !important;
}
/*to change the comment box header text color */
h3#wc-comment-header {
color: #fff !important;
}
/*to change the color of the nickname*/
#wpcomm .wc-blog-post_author > .wc-comment-right .wc-comment-author, #wpcomm .wc-blog-post_author > .wc-comment-right .wc-comment-author a {
color: #ac1e00;
}
#wpcomm .wc-reply .wc-comment-right .wc-comment-text, #wpcomm .wc-reply .wc-comment-right .wc-comment-text * {
clear: none;
}


ReplyQuote
redpillersi
(@redpillersi)
Trusted Member
Joined: 3 years ago
Posts: 70
Topic starter  

New error

 

[fcgid:warn] [pid 17612:tid 140475956717312] [client] mod_fcgid: 
stderr: B\xc5\x82\xc4\x85d Illegal mix of collations (utf8_general_ci,IMPLICIT)
and (utf8mb4_unicode_520_ci,COERCIBLE) for operation '='
database WordPress query SELECT comment_ID FROM wp_comments WHERE
comment_post_ID = 9664 AND comment_parent = '8551' AND
comment_approved != 'trash' AND ( comment_author = '
AND comment_author_email = '' ) A
ND comment_content = \xf0\x9f\x98\x8f'
send LIMIT 1 do_action('wpdiscuz_nopriv_wpdAddComment'),
WP_Hook->do_action, WP_Hook->apply_filters, WpdiscuzCore->addComment,
wp_new_comment, wp_allow_comment,
referer

ReplyQuote
Astghik
(@astghik)
Support Team Admin
Joined: 3 years ago
Posts: 4672
 

Hi redpillersi,

Maybe it is about something in css?

No this is MySQL codes and doesn't have any relation to CSS. It seems some plugin caused this issue. Or there is another idea for this issue. Simply someone tries to find content in Dashboard > Comments > All Comments admin page.  In this case, it's just a noticed that something is wrong with a content you're trying to find. There is nothing to worry about. 


ReplyQuote
Share:
Scroll to top